Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

July 10 2015

2186 0f90 430
Reposted fromlavelinier lavelinier viamigotanie migotanie
Sponsored post
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viashitsuri shitsuri
Kiedyś tyle miałam w głowie 
Na tak, na nie zawsze odpowiedź 
Uśmiech nowy, twarz wciąż nową 
Na każdy głupi gest gotową 
Kiedyś tyle miałam w głowie 
Uciekałam i płakałam 
Brałam wszystko na poważnie 
To co dzisiaj jest nieważne 
— Ta noc do innych jest niepodobna
Reposted fromvanitaas vanitaas viashitsuri shitsuri
9808 365e 430

Miała swoją własną filozofię szczęścia. Najprostszą i najprawdziwszą. Dla niej szczęście w życiu było brakiem w nim nieszczęścia.

— -Leon Wiśniewski
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viabackground background
If you give a little love, you can get a little love of your own
Reposted frompeaceandlove peaceandlove
6701 7375 430
Reposted fromdelain delain viachyba chyba
Reposted fromoll oll viachyba chyba
2637 2a8b 430

anamorphosis-and-isolate:

― The Face of Another (1966)
OkuyamaI’m no one. A complete stranger.

Reposted fromkattrina kattrina viakatasroka katasroka

July 06 2015

9360 fecf
Reposted byFizlihormezaiamopheliainsanedreamerlovesweetspannamambaMigotliwazatoramalaczarnakawakolektywgingercreaturefabulous-lazyniemniejohhwellmatussatramentovvaonebreathmadamebutterflyzboczonescierwoPorannybezNiegoobtususLuukkaTakingControlsissikaiserinczlowiekwchlodniposzukiwaszsolivagantvstanepurplecornflowersTakingControlmikimotoekatierinaspiewaczka-uciesznatwardzielannanobodyspalonyteatr
Określa Cię to, co robisz, nie to, na kogo wyglądasz.
— Alessandro D'Avenia
Reposted bylottibluebell lottibluebell

July 05 2015

3956 0cbd 430
3390 523c 430
Miłość jest jednym z tych uczuć, których nie można kontrolować.
— “Gdybyś mnie teraz zobaczył” Cecelia Ahern
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
5633 9bef 430
Reposted fromkaiee kaiee viapikkumyy pikkumyy
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viapikkumyy pikkumyy

July 04 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...